Εφαρμόστε τη σχεδιαστική σκέψη με την ταχύτητα

& κλίμακα που απαιτεί μια σύγχρονη επιχείρηση

Πρόγραμμα 2 ημερών / 16 ωρών | €500

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μέθοδος για την καινοτομία και ένα πλαίσιο για τις ομάδες που τις επιτρέπει να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, τοποθετώντας τους τελικούς χρήστες στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μια ποικιλία πλεονεκτημάτων όπως σχεδιαστικές λύσεις που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των τελικών χρηστών, βελτίωση της επιχειρηματικής στρατηγικής εντοπίζοντας και επενδύοντας στα πιο σημαντικά προβλήματα των χρηστών, μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

"Η μέθοδος της Σχεδιαστικής Σκέψης προσφέρει πολλά σημαντικά ποσοτικά οφέλη: 2x ταχύτερος χρόνος στην αγορά, 75% μειωμένος χρόνος σχεδίασης,

33% μειωμένος χρόνος ανάπτυξης νέων προϊόντων,

και απόδοση των επενδύσεων (ROI) +301%"

Forrester (2018) για την IBM

Η Σχεδιαστική Σκέψη προσαρμοσμένη για τη σύγχρονη επιχείρηση

Πιστεύουμε ότι τα συστήματα του κόσμου πρέπει να λειτουργούν στην υπηρεσία των ανθρώπων. Στην καρδιά της ανθρωποκεντρικής αποστολής μας βρίσκεται η Επιχειρηματική Σχεδιαστική Σκέψη: ένα πλαίσιο για την επίλυση των προβλημάτων των χρηστών με την ταχύτητα και την κλίμακα της σύγχρονης επιχείρησης.

"Αυτό το μάθημα παρουσιάζει διάφορες συστηματικές διεργασίες καινοτομίας που αποτελούν και μια εργαλειοθήκη για την τόνωση της δημιουργικότητας καθώς και τον καθορισμό και την επίλυση προβλημάτων."

Οι αρχές που μας καθοδηγούν

Δείτε τα προβλήματα και τις λύσεις ως ένα συνεχή διάλογο.

Εστίαση στα αποτελέσματα 

Προωθήστε την επιχείρηση σας βοηθώντας τους χρήστες να επιτύχουν τους στόχους τους.

Διαρκής επανεφεύρεση

Παραμείνετε απαραίτητοι αντιμετωπίζοντας τα πάντα ως ένα πρωτότυπο.

Ποικιλόμορφες ομάδες με ισχύ

 

Προχωρήστε γρηγορότερα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ποικιλόμορφες ομάδες να αναλάβουν δράση.

Ο βρόχος μας οδηγεί

Κατανοήστε το παρόν και οραματιστείτε το μέλλον σε έναν συνεχή κύκλο παρατήρησης, προβληματισμού και δημιουργίας.

Παρατήρηση

Βυθιστείτε στον πραγματικό κόσμο.

Συλλογισμός

Ελάτε μαζί και κοιτάξτε μέσα.

Δημιουργία

Δώστε συγκεκριμένη μορφή σε αφηρημένες ιδέες.

Τα κλειδιά μας ευθυγραμμίζουν

Οδηγήστε ομάδες σε εξαιρετικά αποτελέσματα χρηστών χρησιμοποιώντας επεκτάσιμα πλαίσια για την ευθυγράμμιση της ομάδας.

Λόφοι

Ευθυγραμμίστε τις ομάδες για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τους χρήστες.

Αναπαραγωγές

Μείνετε ευθυγραμμισμένοι ανταλλάσσοντας σχόλια σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Χορηγός χρηστών

 

Προσκαλέστε τους χρήστες για να παραμείνετε πιστοί στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου.

Είναι για μένα;

Τα προγράμματα μας είναι απαραίτητα για ιδρυτές, ομάδες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, διαχείριση ή εμπορία τεχνολογίας, υπηρεσιών και προϊόντων σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές. 

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εισαγάγει επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, σχεδιαστές προϊόντων και ανώτερα γενικά και τεχνικά στελέχη στις αρχές, τις θεωρίες, τα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), όπως ισχύουν για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων και την Εταιρική Καινοτομία.

 

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μεθοδολογία κεντρική για τον χρήστη για την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία. Περιλαμβάνει εκτεταμένη συνεργασία, χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως δημιουργική σκέψη, δημιουργία υποθέσεων, πρωτότυπα, δοκιμές και επανάληψη.

Οι επιτυχημένες ομάδες Σχεδιαστικής Σκέψης λειτουργούν ως ένα οικοσύστημα διαφορετικών ανθρώπων με μοναδικές δεξιότητες και ευθύνες, συνεργαζόμενοι για να προσφέρουν εμπειρίες με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκεται αυτοπροσώπως από τον 

Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο, βραβευμένο ειδικό εταιρικής καινοτομίας με παγκόσμιο επαγγελματικό αποτύπωμα, καθηγητή Σχεδιαστικής Σκέψης στο ΔΙΠΑΕ, πιστοποιημένο Practitioner & Co-Creator στη Σχεδιαστική Σκέψη από την IBM και πιστοποιημένο διδάσκων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας από το ΜΙΤ.

 

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικό και πιο επωφελές για:

 

Στελέχη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

Στελέχη σε οργανισμούς εντάσεως τεχνολογίας

 Στελέχη Έρευνας & Ανάπτυξης

Μάρκετινγκ και στελέχη ανάπτυξης επιχειρήσεων

 Προγραμματιστές

Σχεδιαστές προϊόντων

 Διαχειριστές έργων

Διασταυρώσεις ορισμένων από αυτές τις λειτουργικές περιοχές

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει διάφορες συστηματικές διεργασίες καινοτομίας που αποτελούν και μια εργαλειοθήκη για την τόνωση της δημιουργικότητας και τις μεθοδολογίες για τον καθορισμό και την επίλυση προβλημάτων. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή των εννοιών της Σχεδιαστικής Σκέψης και της υπόθεσης που βασίζεται στην καινοτομία για το σχεδιασμό και τη δοκιμή νέων ιδεών που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Το μάθημα αναφέρεται επίσης σε πολλές ιστορίες από διαφορετικούς οργανισμούς που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή για να ανακαλύψουν συναρπαστικές λύσεις.

Το μάθημα έχει επίσης σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους μετέχοντες στο πλαίσιο της IBM για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), στη διασταύρωση της τεχνητής νοημοσύνης και της σχεδιαστικής σκέψης για να μάθετε πώς δημιουργούν εμπειρίες AI και να ανακαλύψετε την αξία του σχεδιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη.

Εστιάζουμε στον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικοί καταναλωτές σκέφτονται και αλληλεπιδρούν στον πραγματικό κόσμο και το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι το μέγιστα πρακτικό για τους επαγγελματίες στο χώρο του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, στη διαχείριση έργων, στη γενική διαχείριση μάρκετινγκ, και στο σταυροδρόμι ενός αριθμού αυτών των λειτουργικών περιοχών.

 

Οι έννοιες, τα εργαλεία και τα πλαίσια που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα σας επιτρέψουν να:

Εφαρμόστε τις αρχές της Δημιουργικής Σκέψης

Αποκτήστε πρόσβαση στην εργαλειοθήκη των ισχυρότερων και πιο εξελιγμένων μεθοδολογιών Σχεδιαστικής Σκέψης στον κόσμο όπως της IBM, ΜΙΤ, Columbia, Stanford, Google και άλλων
Μάθετε πώς η Σχεδιαστική Σκέψη βοηθά τις επιχειρήσεις να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα 
Κερδίστε την ενσυναίσθηση των χρηστών μέσω έρευνας
Προσδιορίστε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες
Δημιουργήσετε πρωτότυπες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες
Οδηγήστε και εφαρμόστε διαδικασίες σχεδιαστικής σκέψης
Σχεδιάστε πειράματα για να αναπτύξετε και διερευνήσετε υποθέσεις
Οργανώσετε και να εκτελέσετε Σπριντ Σχεδιασμού με τη μέθοδο της  Google

Να χτίσετε οργανισμούς που υποστηρίζουν τη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία

Εφαρμόστε τη σχεδιαστική σκέψη στο σχεδιασμό εμπειριών Tεχνητής Nοημοσύνης (AI)

Ανακαλύψτε την αξία του σχεδιασμού για την Tεχνητή Nοημοσύνη (AI)

Θα λάβω πιστοποίηση;

 

Εκατοντάδες επιχειρηματίες, ηγέτες επιχειρήσεων και επιστήμονες όπως εσείς έχουν ολοκληρώσει αυτό το μάθημα.


Αλλά αυτό το μάθημα δεν είναι για όλους καθώς περήφανα δεν προσφέρουμε καμίας μορφής πιστοποιητικού. Δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ούτε ΚΕΚ ή ΙΕΚ και ούτε θέλουμε η και ευελπιστούμε να γίνουμε!

 

Ο στόχος μας είναι να διδάξουμε στην Ελληνική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα κάποια από τα ισχυρότερα εργαλεία τα οποία έχουμε εφαρμόσει σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και τα ανώτερα γενικά και τεχνικά στελέχη να ανακαλύψουν έναν νέο τρόπο να βλέπουν, έναν καλύτερο τρόπο να κάνουν τη διαφορά και την ευκαιρία να εφαρμόσουν ανωτάτου επιπέδου γνώσεις για να αναπτύξουν προϊόντα και επιχειρήσεις σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές.

To πρόγραμμα τρέχει όλο το χρόνο. Επικοινώνησε μαζί μας για να κλείσεις τη θέση σου η να ζητήσεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την ύλη μαθήματος.

  • LinkedIn Curious, Inc.
  • Facebook Curious, Inc.
  • Instagram Curious, Inc.
  • YouTube Curious, Inc.
  • Twitter Curious, Inc.

©2018-2020 Curious, Inc. | Entrepreneurship School
Contact    Privacy    icons8.com